کلیدواژه‌ها = رخساره رسوبی-کمربند رخساره ای-محیط رسوبی-رمپ کربناته-ریز رخساره
تعداد مقالات: 1
1. ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری میدان نفتی رگ سفید در جنوب غرب خوزستان

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 45-60

نبی اله بیداروند؛ نادر کهنسال قدیم وند؛ داوود جهانی