کلیدواژه‌ها = گرانیتوئید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی گرانیت دهنو

دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 17-30

اسماعیل درویشی


2. بررسی چگونگی و خاستگاه توده گرانیتوئیدی حاجی آباد (جنوب بوئین زهرا)

دوره 1، شماره 2، بهار 1386، صفحه 1-8

الهام صفرزاده؛ منصور وثوقی عابدینی