کلیدواژه‌ها = آبراهه ای و خندقی
تعداد مقالات: 1
1. رسوب شناسی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های سازند قرمز بالایی در ناحیه ایوانکی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 65-80

صدیقه میرزازاده؛ مجید کریم پور ریحان؛ محمد رضا اسپهبد