کلیدواژه‌ها = تکتونیک
تعداد مقالات: 2
1. کاربردشاخص زاویه تلاقی آبراهه ها (CA) در تحلیل ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های آبریز شمال شرق کشور

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 51-67

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی


2. تحلیل درزه نگاری بخش شمالی ناحیه دماوند و ارزیابی خطر زمین لغزش

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 83-96

علی کریم پور؛ محسن پور کرمانی؛ علی سلگی