کلیدواژه‌ها = بینالود
تعداد مقالات: 2
1. کاربردشاخص زاویه تلاقی آبراهه ها (CA) در تحلیل ژئومورفولوژی تکتونیک حوضه های آبریز شمال شرق کشور

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 51-67

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی