کلیدواژه‌ها = گنبد نمکی منگرک
تعداد مقالات: 2
1. نقش دیاپیریسم بر تغییرشکلهای ساختاری حوزه رسوبی زاگرس با تکیه بر گنبدهای نمکی منگرک وکوه جهانی(جنوب غرب فیروزآباد)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 97-118

آناهیتا کی نژاد؛ قیس بدخشان ممتاز؛ مسلم قوام آبادی؛ زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری


2. نقش دیاپیریسم بر تکامل چینه‌ای حوضه رسوبی گنبد نمکی منگرک (جنوب غرب فیروزآباد)

دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 53-68

آناهیتا کی نژاد؛ قیس بدخشان ممتاز؛ مسلم قوام آبادی؛ زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری