کلیدواژه‌ها = تغییرشکل چینه ای
تعداد مقالات: 1
1. نقش دیاپیریسم بر تکامل چینه‌ای حوضه رسوبی گنبد نمکی منگرک (جنوب غرب فیروزآباد)

دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 53-68

آناهیتا کی نژاد؛ قیس بدخشان ممتاز؛ مسلم قوام آبادی؛ زهرا رضایی شاهزاده علی اکبری