کلیدواژه‌ها = گلوبریت
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ژئوشیمی، کانی شناسی و سیالات درگیر ژیپس و نمک با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی منطقه لارستان، جنوب ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 41-55

علی نخبه الفقهائی؛ نیما نظافتی؛ منصور قربانی؛ بیژن اعتمادی؛ رضا ارجمندزاده