کلیدواژه‌ها = PHREEQC
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی حوضه کارستی درفک(استان گیلان، شمال شرقی رودبار)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 15-34

محمد حسین قبادی؛ مریم دهبان ایوان استخری؛ علی میر عربی