کلیدواژه‌ها = نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده کربوکسیل
تعداد مقالات: 2
1. پیش تغلیظ مقادیر ناچیزنیکلIIدرپسابهای اسلام شهر بوسیله نانو لوله کربنی اصلاح شده کربوکسیله

دوره 13، شماره 46، خرداد 1398، صفحه 49-63

محمد یاری؛ علی مقیمی؛ نرگس بهزاد؛ علی یاری؛ مهناز قمی


2. پیش تغلیظ مقادیر ناچیزسرب (II)در پسابهای صنعتی ورامین بوسیله نانو لوله کربنی اصلاح شده

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 85-98

محمد یاری؛ علی مقیمی؛ نرگس بهزاد؛ الهام پورنامداری