مطالعه آلودگی های زیست محیطی و ژئوشیمی معدن سرب و روی لاریخانی جنوب سیاهکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معدن سرب و روی لاریخانی یک معدن متروکه در جنوب شهرستان سیاهکل در استان گیلان و در دامنه شمالی البرز برونزد دارد. ویژگی‌های ژئوشیمی و زیست محیطی سنگ میزبان حکایت از آن دارد که سنگ‌های کربناته متعلق به کرتاسه است و کانی‌سازی آن شامل پیریت، آرسینوپیریت، کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، کولیت، پلاتنریت، سروزیت، اسمیتزونیت و هیدورکسیدهای آهن است که به صورت رگه‌ای و رگچه و پر کننده فضاهای خالی دیده می شوند. سه کانی گالن، اسفالریت و پیریت از نوع اولیه و فراوان می‌باشند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی بر روی آب چشمه‌های منطقه هیچ گونه ناهنجاری‌های عنصری در سنگ‌های منطقه مشاهده نشده است. مطالعات ژئوشیمیایی بر روی خاک منطقه، بیانگر غلظت‌های بسیار بالا عناصر سرب، روی، کادمیم و آرسنیک بوده که از نظر آلودگی دام‌های منطقه که در محدوده کانسار به چرا می‌پردازند، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش آلودگی های زیست محیطی معدن متروکه سرب و روی لاریخانی بر روی آب و خاک مناطق اطراف مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها