نقش خاک بنتونیت و کربن اکتیو در جذب هیدروکربن های آروماتیک حلقوی ناشی از پساب های آلوده در پالایشگاه نفت تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشیار گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3 استادیار گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

4 استاد گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

یکی از معظلات زیست محیطی جدی که می تواند خسارتهای اقتصادی و اکولوژیکی غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد سازد،مواد آلاینده آلی است.در این میان آلودگی مواد آلاینده آلی یک موضوع بسیار جدی می باشد که مورد توجه افکار عمومی است چرا که در برخی مواقع این آلودگی ها آسیب جدی به محیط های خاکی و آبی وارد می کنند.هیدروکربن های آروماتیک حلقوی که با نام اختصاریPAHs از آنها نام برده خواهد شد،یکی از گروه های عمده مواد آلی قابل حل در آب با توجه به شرایط زمین شناسی هر منطقه می باشند.روشهای مختلفی برای پاک ساری محیط های آبی آلوده به نفت استفاده میشود که کاربرد مواد جاذب برای حذف انواع آلاینده ها به خصوص ترکیبات نفتی و مشتقات آن(هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی) بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.در این پژوهش با انجام آزمایشات جذب،میزان جذبPAHها توسط خاک بنتونیت و کربن اکتیو با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از ایزوترم های جذب فروندلیخ و لانگمویر،ضریب جذب و نیز حداکثر میزان جذب این ماده در خاک تعیین گردیده است.نتایج نشان میدهند که خاک بنتونیت از پتانسیل بالایی در جذب PAHs برخوردار می باشد به گونه ای که ضریب جذب و حداکثر میزان جذب این ماده در خاک بنتونیت به ترتیب 0.157mg/g,0.005L/g می باشند.

کلیدواژه‌ها