ارتباط بین ترکیب کانی شناسی کانسنگ فلوئورین با خاصیت شناوری آن(مطالعه موردی:معدن فاوئورین کمر پشت)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

2 کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

نمونه فلوئورین مورد استفاده در این مطالعه ازمعدن فلوئورین کمرپشت سوادکوه است.مطالعات مقدماتی بر روی ذرات فلوئورین جهت تغلیظ و پرعیار سازی و رساندن به عیار متالورژیکی است.نمونه ای به مقدار 100 کیلو گرم از کانسنگ انباشته شده حاصل از آتشباری در معدن اخذ شد که پس از تجزیه سرندی،80 درصد مواد با ابعاد زیر 500 میکرون هستند.همچنین بر روی نمونه های فلوئورین مطالعات پتروگرافی ،درجه آزادی و آزمایشات فلوتاسیون انجام پذیرفت.نتایج مطالعات پتروگرافی نشان داد که کانی های همراه فلوئورین شامل کوارتز،کلسیت،باریت،دولومیت و گالن می باشند که می توانند مشکلاتی را در فراوری فلوئورین ایجاد کنند.لذا در آزمایش های فلوتاسیون از کلکتور آنیونی اسید اولئیک استفاده می شود و برای رسیدن به کنسانتره با عیار مناسب از باز دارنده غیر آلی سیلیکات سدیم جهت بازداشت کانی های سیلیکاته،کربنات سدیم جهت تنظیم PH پالپ و نمک فلزی سولفات آلومینیوم جهت بازداشت کلیست استفاده شده است.در نهایت با انجام آزمایش های فلوتاسیون عیار 35 درصدی فلوئورین بار ورودی به عیار 61.4 در صد با بازیابی 85.88 درصد رسید،که در حد عیار متالورژِیکی و هدف  تحقیق است.

کلیدواژه‌ها