ویژگی های زمین شناسی، پتروگرافی و دگرسانی کانسار آنتیموان چلپو- کلاته چوبک کاشمر

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

منطقه معدنی چلپو- کلاته چوبک در 65کیلومتری شمال کاشمر(استان خراسان رضوی- خاور ایران)واقع شده و بخشی از قسمت شمال
خاوری زون ایران مرکزی محسوب می شود. این ناحیه از یک سری رسوبات آواری پالئوژن متشکل از شیل، مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا
با میان لایه هایی از سنگهای پیروکلاستیکی ائوسن تشکیل شده است . گسلهایی با روند غالب خاوری- باختری(به موازات گسل اصلی
درونه) سنگهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه تشکیل این کانسار را فراهم نموده اند. کانی شناسی کانسار ساده بوده و متشکل
از کوارتز، کلسیت، استیبنیت، پیریت، طلا، رآلگار و اورپیمان می باشد. عمده ترین دگرسانیهای موجود شامل دگرسانیهای آرژیلیک،
سریسیتی شدن، پیریتی شدن، سیلیسی شدن و کربناتی شدن می باشد. بررسی های انجام شده از جمله شواهد صحرایی، پتروگرافی و
پاراژنز کانی یایی نشان از کانی سازی در یک سیستم رگه ای اپیترمال است

کلیدواژه‌ها