تاثیر مخرب احداث مجتمع پتروشیمی بر اکوسیستم دریاچه پریشان

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

 
شهرستان کازرون در برگیرنده یکی از باارزشترین و زیباترین منطقه طبیعی استان فارس می باشد.منطقه حفاظت شده پریشان که بخشی از آن در شرق کازرون قرار دارد ،به ترتیب در بخش های کوهمره نودان و جره واقع شده است.دریاچه پریشان،فامور هم نامیده می شود.این نام از چشمه ای گرفته شده که منبع اصلی تامین آب دریاچه است.جلوه های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی بود،مراتع و گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آن گردشگاه طبیعی جالب توجهی رابه وجود می آورد.این دریاچه در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی ثبت گردیده است و در تقسیم بندی مناطق جز منطقه حفاظت شده محسوب می گردد.اما متاسفانه در سالهای اخیر دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است.در این مقاله شرح مختصری از مشخصات جانوری و گیاهی و چشم انداز کمیاب دریاچه پریشان قبل از آتش سوزی و بالاخره عوامل موثر در تخریب آن ارائه خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها