بررسی تحلیل ارزشیابی لندفیل شهری با رویکرد زمین شناسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور استان بوشهر، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه پیام نور بوشهر

2 - استادیار دانشگاه گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور،

4 دانشجوی دکتری زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف اساسی و نهایی از بررسی تحلیل ارزشیابی لندفیل شهری با رویکرد بر زمین شناسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی مرحله شناخت و مکان‌یابی طرح­های کلان لندفیل شهری در شهر بوشهر، دستیابی به اطلاعات لازم و دقیق است که بر اساس آنها اولا، انجام مطالعات با مکان‌یابی، گزینه‌های احداث طرح­های کلان لندفیل شهری در سطح استان، معرفی شده و در درجه بعدی با انجام مطالعات تفصیلی اقدام به مشخصات فنی مربوطه به گزینه برتر در مطالعه حاضر  با هدف توسعه و احیا منابع مد نظر قرار گرفته است. بررسی­ها نشان داد محل دفن پسماند فعلی شهر بوشهر رخساره‌های سیلابی که در منطقه مورد مطالعه گسترش متوسطی دارد. ضریب نفوذپذیری4-10سانتی‌متر بر ثانیه می‌باشد که نفوذ پذیری نسبتا خوبی است.  طبقه­بندی فرسایش محدوده مطالعاتی محل دفن در فاصله نامناسب و فرسایش در منطقه بسیار بالا می­باشد. نهشته‌های کواترنر حاصل فرسایش سازند‌های ارتفاعات منطقه و حمل آن توسط جریانهای سیلابی می‌باشد. این نهشته‌ها گسترش وسیعی در منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها