بررسی جنبه های زیست‌محیطی در ساخت سدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه یزد،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران

چکیده

همواره ساخت سدها اثرات مثبت و منفی بر محیط زیست دارد که با توجه به معیارهای مختلف، اثرات زیست­محیطی سدها می­تواند خسارات کوتاه مدت و بلند مدت را به دنبال داشته باشد. این اثرات ممکن است وضعیت آب‌وهوا، زندگی جانوری، فرهنگ، آثار باستانی و غیره را تحت تأثیر قرار دهد و به‌شدت باعث تغییر آن شوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اثرات مثبت احداث سد، به حداقل رساندن اثرات منفی زیست­محیطی سد جهت رسیدن به یک توسعه پایدار لازم است. در این مقاله ابتدا، برخی از تعاریف مرتبط و آثار زیست­محیطی سدها بیان شده است. سپس برخی چالش­های زیست­محیطی سدها در ایران بحث خواهد شد. درنهایت راه­حل­های کاربردی جهت کاهش اثرات زیست­محیطی سدها پیشنهاد می­شود. بدین منظور قوانین زیست­محیطی سدها در استرالیا و یک راه­حل موفق معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها