بررسی میزان آرسنیک، سرب و کادمیوم در منابع آب زیرزمینی شهرستانهای فردوس و طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده داروسازی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 استادیارگروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر.

3 گروه آموزشی شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

مصرف آب آلوده به فلزات سنگین می­تواند عوارض بهداشتی را در افراد ایجاد نماید. مقدار استاندارد در آب آشامیدنی ایران برای آرسنیک و سرب 10 میکروگرم بر لیتر و برای کادمیوم 3 میکروگرم بر لیتر تعیین شده است. با توجه به مشخص شدن آلودگی آرسنیک در بعضی نقاط کشور لازم است مطالعه منابع آبی که مصارف آشامیدن دارند در کلیه مناطق کشور حداقل یکبار صورت گیرد.هدف از این مطالعه تعیین میزان آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه فردوس و طبس است. از تعداد 4 چاه موجود در شهرستان فردوس، 5 چاه و 3  چشمه در شهرستان طبس و اطراف آن که مصرف آشامیدنی داشتند بصورت استاندارد نمونه­برداری شد. متغیرهای فیزیکوشیمیایی (EC,Eh,pH) در محل با دستگاه pH متر پورتابل اندازه­گیری شدند. مقدار آرسنیک، سرب و کادمیوم با دستگاه ICP-MS تعیین شد. مقدار سرب و کادمیوم همه نمونه­ها پایین­تر از حد استاندارد آب آشامیدنی کشور است و آلودگی این دو فلز در آبهای این مناطق وجود ندارد، اما مقدار آرسنیک در یک ناحیه فردوس و دو منطقه طبس بالاتر از حد مجاز 10 میکروگرم بر لیتر است. بیشترین همبستگی مثبت آرسنیک با pH و Eh دیده شد. با توجه به عوارض زیاد آلودگی آرسنیکی در آب آشامیدنی و گسترش روزافزون استفاده از آب زیرزمینی به عنوان منابع آب  آشامیدنی در کشور، لازم است آب آشامیدنی مناطقی که بالاتر از استاندارد است در اسرع وقت توسط منابع سالم جایگزین شوند و کنترل دوره­ای غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی مناطق مسکونی در دستور کار سازمان­های مسئول قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها