مکانیابی لندفیل شهر قوچان با استفاده از تلفیق سامانه GIS و روش MCDA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دفن مواد زاید جامد، آخرین گزینه در مدیریت مواد زاید جامد محسوب می­شود. در این راستا هدف اصلی، دفع مطمئن و طولانی مدت مواد زاید جامد با در نظرگرفتن نقطه نظرات زیست­محیطی و سلامتی است. در مکانیابی بایستی متغیرهای مختلفی را در نظر گرفت. بنابراین شناسایی راه­های رسیدن به این هدف ضروری و لازم می­باشد. تحقیق حاضر جهت نیل به هدف مکانیابی زیست­محیطی محل دفن زباله­های شهری، شهر قوچان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل فازی، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با استفاده از نرم­افزار Expert Choice انجام گرفت. در این تحقیق ابتدا لایه­های لازم جهت مکانیابی که شامل 12 لایه از جمله: نقشه­های زمین­شناسی، خاک­شناسی، کاربری اراضی، شیب منطقه، توپوگرافی، موقعیت روستاها، حریم شهری، آب­های سطحی و زیرزمینی، جهت باد غالب، جاده­ها و گسل­ها، جمع­آوری و سپس بر اساس معیارهای مکانیابی دفن مواد زاید، لایه­ها امتیازدهی و وزن­دهی شدند. نقشه­های موردنظر پس از وزن­دهی نهایی که از فرآیند سلسله مراتبی حاصل شده است، با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی استخراج شد. بر اساس نقشه نهایی بدست آمده از مدل منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی، 46% جزء مناطق ممنوعه، 8% دارای شرایط نامناسب، 24% دارای شرایط متوسط، 14% دارای شرایط مناسب و 8% دارای شرایط بسیار مناسب می­باشد که دو ناحیه آن مناسب و بسیار مناسب می­باشد و در قسمت جنوب غرب واقع شده است. در این نواحی سطح آب زیرزمینی پایین و لیتولوژی منطقه از نوع توف داسیتی و لاتیت می­باشد.

کلیدواژه‌ها