بررسی مقایسه ای متغیرهای فیزیکو شیمیایی منابع آب های زیرزمینی در روستاهای شهرستان ملارد به کمک شاخص GWQI و مطالعه روند تغییرات آنها در سامانه GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شهر تهران، کشور ایران

2 استاد گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 استاد گروه تخصصی عمران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده

عواملی همچون کاهش نزولات جوی، روشهای ناکارآمد در کشاورزی، تهدید منابع آبی با آلاینده ها و غیره، سبب شده است که مسئله تأمین آب با دو چالش کمی و کیفی مخصوصاً در مورد سفره های آب زیرزمینی مواجه شود. در شهرستان ملارد نیز آب های زیرزمینی منبع عمده تأمین آب می­باشند. اطلاعات مربوط به متغیرهای فیزیکو شیمیایی آب 9 چاه از شهرستان ملارد، طی دو دوره خشکسالی و ترسالی 1396 انتخاب شد. هدف از این تحقیق، مدلسازی کیفی آبهای زیرزمینی و همچنین محاسبه شاخص GWQI در سامانۀ GIS و مقایسه آنها می­باشد.یافته ها نشان داد که کیفیت آبهای زیرزمینی از شرق به غرب و از شمال شرقی به جنوب غربی، با افزایش متغیرهای فیزیکو شیمیایی، بدلیل وضیعت عمقچاه ها، فقر منابع آب زیرزمینی و کاهش خودپالایی زمین و بالا آمدگی سنگ کف به عنوان عوامل زمین شناختی و هیدرولوژیکی و همچنین عوامل انسانی ورودی به سفره ها همراه است. و این موضوع در روستاهای دهک قشلاق و شریف آباد ملموس تر است. میتوان روستای خوشنام را با توجه به شرایط خودپالایی مناسب به عنوان منطقه ایمن قابل معرفی دانست و برای حفر چاههای جدید پیشنهاد داد. همچنین یک رابطه معنادار و بین نتایج حاصل از نقشه­های GIS و نتایج GWQI بدست آمد.

کلیدواژه‌ها