ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در معدن کرومیت فرومد سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

استحصال از معادن  از طریق آلاینده­هایی که وارد آب، خاک و هوا می­­کنند، سبب ایجاد فجایع عظیم زیست­محیطی و حتی به خطر افتادن سلامت انسان­ها می­شود.  ارزیابی اثرات زیست­محیطی به عنوان یک راهکار مناسب  برای فائق آمدن بر چالش­های زیست‌محیطی و دستیا­بی به توسعه پایدار محسوب می­شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست­محیطی معدن کرومیت فرومد سبزوار انجام شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و روش بررسی با بهره­گیری از مدل ریاضی، از نوع توصیفی تحلیلی می­باشد که در دو مرحله کمی و کیفی به انجام رسیده است. به این منظور تمامی فاکتورها و مولفه­های موثر بر محیط­زیست، از جمله اتمسفر مشتمل بر کیفیت هوا و آرامش صوتی ؛ بیوسفر مشتمل بر اکولوژی ؛ هیدروسفر مشتمل بر آب­های سطحی و آب­های زیر زمینی و لیتوسفر که شامل کاربری منطقه، تاًسیسات سطحی، تاًسیسات زیرزمینی، چشم­انداز منطقه و خاک منطقه است، بررسی و به وسیله کارشناسان و افراد خبره  امتیاز­دهی  شد. آثار زیست­محیطی معدن مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت با ارائه مدل ریاضی  فیلیپس، شاخص­های توسعه پایدار معدن در مولفه­های زیست­محیطی به صورت کمی بیان و تحلیل شد. با توجه به این که مقدار به دست آمده برای مؤلفه­های زیست‌محیطی بزرگ­تر از مقدار صفر است، پروژه از نظر زیست­محیطی پایدار ارزیابی شده است ولی نتایج به دست آمده از مؤلفه­های زیست­محیطی، حاکی از آنست که این معدن به کیفیت هوا، آب­های زیر زمینی و خاک منطقه  آسیب می­رساند

کلیدواژه‌ها