دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، مهر 1393 
2. ژئو شیمی زیست محیطی و زمین شناسی ریزگردهای شهر ری

صفحه 15-22

محمد یزدی؛ حمیده سلطان زاده؛ آیدا بیاتی


4. ارزیابی آلودگی ارسنیک در دامهای منطقه تکاب در استان آذربایجان غربی

صفحه 35-44

فاطمه هاشمی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا رحمانی شهرکی؛ رضا شریفی


6. تاثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب روستای پورکان بر متغیرهای کیفی آب رودخانه کرج

صفحه 53-66

سیده فائزه حسینی؛ امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ مجتبی صیادی