دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، فروردین 1391 
تحلیل برگشتی تونل راه آهن قزوین رشت با استفاده از داده های ابزار نگاری

صفحه 48-62

کامبیز هدایت نسب؛ احمد ادیب؛ کامران گشتاسبی؛ مسعود منجزی


انتخاب روش نگهداری تونل مترو تهران خط 3 فاز 4 با روش TOPSIS

صفحه 63-76

امیرحسین رستمی؛ کورش شهریار؛ مهدی امیرافشاری؛ فضل ا... جهانگرد


کانی سازی مس و نقره در اندیس معدنی جارو، کرج

صفحه 89-102

شیوا شهسوار؛ محمد یزدی؛ محمد فودازی؛ هادی گلزار


ارزیابی کیفی و تعیین پتانسیل آلایندگی چشمه های آبگرم سرعین

صفحه 103-112

سمیه ندایی گیلارلو؛ ناصر حافظی مقدس؛ ابراهیم فتائی