دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، فروردین 1390 
1. کانی شناسی ،پترو گرافی و پتروژنر مجموعه آتشفشانی سهند(شمال غرب ایران)

صفحه 1-18

فرهاد پیر محمدی؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ محمت کسکین


7. معرفی روزن بران بستر رسوبی سواحل جزیره کیش تا عمق 30 متری

صفحه 75-88

معصومه سهرابی ملایوسفی؛ سید حمید وزیری؛ مریم صهبا؛ سارا اسکندری؛ سمیه رحیمی فرد