دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 1-100 
اندازه گیر ی پتانسیل کیفی آب رودخانه جاجرود در محدوده شهرستان پردیس

صفحه 1-20

علیرضا نیکنام بجندی؛ فرحناز کریم زاده؛ معصومه سهرابی ملا یوسفی


بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین‌دست محل دفن پسماند جامد شهر یزد

صفحه 21-35

سارا گیلوری؛ علیرضا مظلومی بجستانی؛ سید ابوالفضل کشفی؛ حمیدرضا رحیم دل


بررسی لرزه‌زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی سمیرم

صفحه 67-77

مجتبی رحیمی شهید؛ نیما رحیمی؛ اسماعیل غفوری سدهی